Hướng dẫn sử dụng WebApp Thông tin Đoàn viên

Trở về trang chính

WebApp Thông tin đoàn viên rất dễ sử dụng. Sau đây là các bước:

Bước 1: Lấy thông tin truy cập từ Thành Đoàn

Gửi một email với tiêu đề "Thông tin đăng nhập cho chi đoàn ABC" (thay ABC bằng tên chi đoàn) đến [email protected]
Nhận thông tin trả về với tên đăng nhập và mật khẩu

Bước 2: Đăng nhập

Click vào đây để vào trang đăng nhập hệ thống.
Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu có được ở Bước 1.

Bước 3: Chọn trong các chức năng tùy theo quyền hạn được cấp

Tim kiem Doan vien

Duyet tim theo cay

Cap nhat Doan vien

Xem Bao cao thong ke